Rygestop

rogsky_mRygestopkurser

Rygestopambulatoriet i Sund Info tilbyder rådgivning til rygeafvænning, vejledning om nikotinerstatning og måling af kulilte.

Tilbudet gives af erfarne rygestopinstruktører, enten som individuel rådgivning eller som rådgivning i grupper.

Individuel rådgivning:

Tirsdage kl. 8.00 – 17.00
Torsdage kl. 8.00 – 17.00
Øvrige dage: efter aftale

Rygestopkurser i grupper:

Patienter:
Mandag den 31. oktober kl. 15.30-17.30

Personale:
Der arrangeres kurser ved behov – kontakt Lise Søndergaard, lises@aas.nja.dk

Tilmelding:
Ved henvendelse i Rygestopambulatoriet, Sund Info biblioteket, Forhallen afsnit Syd eller til Sundhedskoordinatoren på lokal 2 33 70/ 2 34 08. Benyt eventuelt tilmeldingskuponen i menuen til højre.

Du kan også melde dig til ved at sende en mail til Sund Info.

Materialer om rygning

Se her, hvilke bøger, pjecer og videoer, Sund Info har om rygning og rygestop.

Bøger:

“Evaluering af rygestopindsatsen ‘Smøg til side'”. Planlægnings- og udviklingskontoret, Nordjyllands Amt, 2002.
“Fremtidens rygeafvænning i Danmark”. Nationalt Center for Rygestop, 2002.
Geurtz, Jan: “Røgfri”. Gyldendal, 2002.
Hansen, Niels S.: “Rygningens sociologi”. Tobaksskaderådet, 1995.
Hansen, Niels S.: “Tobakkens biologi”. Tobaksskaderådet, 1995.
“Helbredsfordele ved rygeophør”. Tobaksskaderådet, 1995.
“Hvad gør cigaretten?”. Kræftens bekæmpelse, 2001.
“Information om rygning”. Kræftens Bekæmpelse, 1999.
“Klinisk håndbog i forebyggelse” / redaktion Torben Jørgensen .. et al. Munksgaard, 2001.
“KOL i Danmark”. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
“Kvinder og rygning”. Tobaksskaderådet, 1995.
“Mad og motion efter rygestop”. Overheadmateriale til rygestopinstruktørerne.
“Metoder til rygeafvænning – dokumentation og anbefalinger”. Nationalt Center for Rygestop, 2003.
Morgan, Sally: “Rygning”. Flachs, 2001.
“Passiv rygning – og overfølsom”. Tobaksskaderådet, 1993.
“På vej mod en sundere arbejdsplads – rygestop”. Sundhedsstyrelsen, 2000.
“Rygning & alkohol og operation”. Sundhedsstyrelsen, 2001.
“Rygning og lungesygdomme”. Tobaksskaderådet, 1995.
“Rygning og rygestop”. Munksgaard Danmark, 2002.
“Rygeophør på sygehus”. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, 2001
“Rygestop og vægt”. Tobaksskaderådet, 2000.
“Rygestop – sådan gør du!” / redaktion Rikke Esbjerg. netdoktor.dk, 2001.
“Rygevaneundersøgelse”. Aalborg Sygehus, 2002.
Sorknæs, Anne: “Rygerlunger”. Fremad, 1997.
“Sundhed på vippen”. Hans Reitzel, 2003.
“Sygdomsforebyggelse” / redigeret af Henri Goldstein. Akademisk, 2001.
“Tobak og graviditet”. Sundhedsstyrelsen, 2003.
“Det 3. sundhedspolitiske handlingsprogram”. Nordjyllands Amt, 2001.
“Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder”. Sundhedsstyrelsen, Nationalt Center for Rygestop, 2003.
“Vi længe leve” / redaktion Birgit Madsen og Peter Olesen. Kræftens Bekæmpelse, 2003.

Lydbånd og CD:

Afspændings- og visualiserings bånd. – Stop 99, 1999. Lydbånd og cd.
“Rygestop-guide”. – Sundhedsstyrelsen, 2003. Indlæst på Blindebiblioteket. Lydbånd.
“Røgfri med Nicotinel”. Lydbånd.

Video:

“Det er dit liv!”. Kræftens Bekæmpelse, 1999.
“Det kan lade sig gøre”. Stop 95, 1995.
“Stærk tobak”. Tobaksskaderådet, 2000.

Røgfrit Sygehus 2005

Efter 1. januar 2005 er rygning på Aalborg Sygehus ikke længere tilladt – hverken for personale, patienter eller pårørende.

Fra og med januar 2005 vil alle sygehuse i Nordjylland være røgfrie sygehuse – herunder naturligvis også Aalborg Sygehus.

Derfor vil det fra denne dato ikke længere være tilladt for pårørende og ansatte at ryge på sygehusets område. For patienter kan der i særlige tilfælde gives dispensation. Læs mere om dispensationsmuligheder under ”Røgpolitik” i menuen til højre.

I samme menu finder du projektbeskrivelsen for ”Røgfrit Sygehus 2005”, en undersøgelse af rygevanerne på Aalborg Sygehus og et foredrag om rygningens skadelige indvirkning på helbredet.

På siderne herunder kan du læse mere om Aalborg Sygehus som røgfrit sygehus og rygestop generelt.

Da ”Røgfrit Sygehus 2005” er et fælles projekt for os alle sammen, vil det være godt, hvis afdelingerne på Aalborg Sygehus kan udveksle erfaringer – flere kan blive inspireret af dine erfaringer med rygevanesamtaler, dispensation til patienter, substitutionsbehandling osv.

Har din afdeling erfaringer, som andre må få del i, så send en mail til leder af Sund Info, Lise Søndergaard, på lises@aas.nja.dk.

NYT! Læs den første samlede vurdering af arbejdet med at indføre Røgfrit Sygehus og status på de første måneder uden røg. Find evalueringen i menuen til højre.

Røgfrie afdelinger
Gør din afdeling røgfri og vind vandrepokalen.

I forbindelse med projekt Rygefrit Sygehus er der åbnet mulighed for at modtage en vandrepokal for at have gjort en ekstraordinær indsats for at gøre afdelingen røgfri – før januar 2005.

Følg med i udviklingen og se billeder fra overrækkelse af pokal og diplom på denne hjemmeside.

I menuen til højre kan du se chefsygeplejerske med vandrepokalen og diplomet.
Røgfri afdelinger 1. december:

Børneafdelingen
Stråleterapien
B3
Sund Info
I Dronninglund:
Laboratoriet
Røntgen afdelingen
Medicinsk Ambulatoriet
Fysio- og Ergoterapien
Teknisk afdelingen
Portør afdelingen
Retningslinier for tildeling af “røgfri afdeling”-vandrepokal:

Formål:

At belønne den/de afdelinger, der gør en ekstraordinær stor indsats, for at få skabt et røgfrit miljø for såvel patienter som for personale på arbejdspladsen/afdelingen, inden sygehuset generelt skal være røgfrit senest den 31.12.2004.

Kriterier:

• Afdelingen er røgfri jf. sygehuset Røgpolitik.

• Vandrepokalen skal uddeles for at skabe forbilleder i erkendelse af, det kan betale sig at rose og belønne dem, der gør det godt.

• Vandrepokalen kan tildeles en klinisk afdeling eller en klinisk serviceafdeling, der har markeret sig ved en fælles ekstraordinær indsats i forhold til at opfordre såvel patienter (eks. ved systematisk at tale om rygevaner og tilbyde rygestopvejledning) som personale til at blive røgfri, og hvor afdelingen er røgfri inden udgangen af 2004.

• Vandrepokalen kan også tildeles en serviceafdeling, der har markeret sig ved en fælles ekstraordinær indsats i forhold til at gøre afdelingen røgfri inden udgangen af 2004.

Hvordan:

• Vandrepokalen kan søges, ved henvendelse til styregruppen for Røgfrit Sygehus, hvortil ansøgning stiles. Styregruppen for Rygefrit Sygehus udlodder vandrepokalen. Styregruppen for Rygefrit Sygehus kan også, af egen drift, tildele vandrepokalen til en klinisk afdeling, eller en serviceafdeling.

• Med vandrepokalen følger et diplom. Vandrepokalen kan højst beholdes i en måned.

• Når vandrepokalen tildeles en afdeling sker det sammen med et diplom.

Praktiske foranstaltninger.

1. På diplomet skal stå:

Vandrepokalen for Rygefrit Sygehus har været tildelt

(her skal stå afdelingens navn.)________________

i perioden__________________________________

for en ekstraordinær stor indsats med at gøre Aalborg Sygehus røgfrit.

2. Vandrepokalen skal indgraveres med navn på de afdelinger der har haft den.

3. Ansøgning/indstilling til vandrepokalen stiles til Lise Søndergaard, Sund Info.