Om Sygehuset

Aalborg Sygehus er den nordjyske landsdels største og mest specialiserede sygehus.

Sygehuset er en sammenslutning af Afsnit Syd og Nord i Aalborg, Dronninglund Sygehus og Brovst Sygehus. Desuden refererer Kirurgisk afdeling A i Hobro, Øre-Næse-Hals afdelingen og Øjenafdelingen i Hjørring, de klinisk kemiske funktioner i Hobro og Farsø samt Dialyseafsnittet i Hjørring til Aalborg Sygehus.

Som regionens største sygehus, har Aalborg Sygehus en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen, men ønsker også at markere sig på nationalt plan.

 

Aalborg Sygehus som arbejdsplads

Som arbejdsplads rummer Aalborg Sygehus en mangfoldighed af fagligheder og personligheder. Ledelsen holder sig løbende ajour med personalets ønsker og behov, og tilstræber sig på at tilbyde de uddannelsesmæssige og kompetenceudviklende aktiviteter, som de efterspørger. Ambitionen er nemlig, at Aalborg Sygehus skal være en arbejdsplads, som personalet er glade for og stolte af at være en del af.

Aalborg Sygehus arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten – i bestræbelserne på at kunne tilbyde professionelle og sammenhængende patientforløb. En målrettet og intensiv indsats på kvalitetsområdet er med til at skabe udvikling i de daglige rutiner til gavn for såvel patienter som personalet, så Aalborg Sygehus også i fremtiden kan tilbyde et højt serviceniveau.