Mission og Vision

MISSION Og VISION:

  • Aalborg Sygehus er i befolkningen og i fagkredse anerkendt for, at præstere
    sammenhængende patientforløb af dokumenteret høj kvalitet.
  • Medarbejderne er stolte over at være ansat på Aalborg Sygehus, som er en attraktiv
    arbejdsplads med et godt omdømme.
  • Aalborg Sygehus er, – som central aktør i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen -, ifuld gang med udviklingen af Universitetshospitalet Jylland i samarbejde med Århus Universitetshospital. Samarbejdet har ansvaret for at levere specialiserede sundhedsydelser til ca. 2 millioner borgere.

Som en væsentlig støtte for denne ambition har Nordjyllands Amtsråd vedtaget en nybygnings- og renoveringsplan til ca. 1.5 mia. kr. over de næste ca. 15 år, for de fysiske rammer ved Aalborg Sygehus.

Det er Aalborg Sygehus‘ fornemmeste opgave, at betjene den nordjyske befolkning med høj service og kvalitet. Sygehuset har en åben strategi vedrørende information om sygehusets virke, og er i den forbindelse meget interesseret i en tæt dialog med befolkningen, patienter, det politiske system og sygehusets ansatte.

UDDANNELSESFORPLIGTELSER:

I et sygehus er der en tæt relation mellem patientundersøgelse- og behandling, forskning og udvikling samt uddannelse. Derfor anser Aalborg Sygehus det som én af sine hovedopgaver at bidrage til uddannelse af personale til fremtidig virke på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Denne opgave er formelt én af betingelserne for at kunne have status som lands- og landsdelssygehus. Forpligtigelsen vil blive yderligere udbygget med sygehusets fremtidige status som universitetssygehus.

Uddannelsesfunktionen ved Aalborg Sygehus omfatter i gennemsnit ca. 1.200 personer under én eller anden form for grund- eller videreuddannelse svarende til ca. 490 årsværk.

Uddannelsesfunktionerne varetages i tæt samarbejde med andre institutioner, idet en række uddannelser har karakter af studieforløb med praktikuddannelse ved sygehuset. På en lang række områder varetages egentlig lærlingeuddannelse.

På det lægefaglige område varetages den postgraduate videreuddannelse på alle niveauer, herunder uddannelse til speciallæge i alle de specialer, der findes på sygehuset.