Kontakt til Sygehuset

Vision for Aalborg Sygehus

Aalborg Sygehus har formuleret denne vision for arbejdet i de kommende år.

Aalborg Sygehus skal præstere patientforløb præget af sammenhæng, sikkerhed, god kommunikation og patientinddragelse.
Borgeren skal opleve et af Danmarks fagligt bedste sygehuse, hvad angår diagnostik, behandling, pleje og service.

Aalborg Sygehus skal være en arbejdsplads med personlige og faglige udfordringer, udviklingsmuligheder og et godt arbejdsmiljø.
Sygehusets ansatte er engagerede og ambitiøse i bestræbelserne på at opnå de resultater, som vi i fællesskab vil nå.

Aalborg Sygehus vil som universitetshospital – og som central aktør i det nordjyske sundhedsvæsen – med sine værdier, målsætninger og faglige ambitioner præstere forskning, udvikling og uddannelse på højt internationalt niveau.

 

Kontrakt

Læs her om de overordnede rammer for Aalborg sygehus i kontrakten mellem AAS og Nordjyllands Amt

Sygehusledelsen på AAS har indgået en aftale med Nordjyllands Amt om driften af sygehuset.

Kontrakten indeholder de overordnede målsætninger og konkrete rammer for sygehuset med hensyn til økonomi, aktivitet og krav til servicemål.

Derudover rummer kontrakten bud på de fokusområder, som AAS skal beskæftige sig med fremover, uddannelse, medicinhåndtering, udviklingen inden for de forskellige specialer mm.